Ice Camp Eqi, Disko Bay

Qeqertarsuaq, Disko Island

Iceberg floating off Disko Island

Ilulissat Kangerlua ice field, Ilulissat

Ilulissat Kangerlua ice field, Ilulissat

Ilulissat Kangerlua ice field, Ilulissat

Abandoned island, near Sisimiut

The Ice Cap, Kangerlussuaq

Moraine of the ice cap, Kangerlussuaq

Qeqertarsuaq, Disko Island

Landscape around Kangerlussuaq

Ilulissat Kangerlua ice field, Ilulissat